Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Certyfikat PEFC

W związku z transferem certyfikatu gospodarki leśnej w systemie PEFC 
poniżej zamieszczamy skan otrzymanego certyfikatu dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu