Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wyznaczono trzy obszary Natura 2000:

OZW Dolina Dolnej Kwisy PLH020050
Dokumentacja planu zadań ochronnych - PZO - znajduje się na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

OZW Dąbrowy Kliczkowskie PLH020090
(aktualnie brak określonych zadań ochronnych)
Dokumentacja związana z projektem planu zadań ochronnych znajduje się na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

OSO Bory Dolnośląskie PLB020005
Dokumentacja planu zadań ochronnych - PZO - znajduje się na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Rozporządzenia powołujące Obszary Natura 2000

Rozporządzenie  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 wrześni 2023r.  w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Kliczkowskie (PLH020090)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Kwisy (PLH020050)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków