Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wyznaczono trzy obszary Natura 2000:

OZW Dolina Dolnej Kwisy PLH020050
(projekt planu zadań ochronnych z 2013 r.)

OZW Dąbrowy Kliczkowskie PLH020090
(aktualnie brak określonych zadań ochronnych)

OSO Bory Dolnośląskie PLB020005
(projekt planu zadań ochronnych z 2013 r.)


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nabór na wolne stanowisko – księgowy

Nabór na wolne stanowisko – księgowy

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec wszczął procedurę naboru  na stanowisko:

Księgowy

w Dziale Finansowo-Księgowym

Osoby zainteresowane przystąpieniem do procesu rekrutacji powinny zapoznać się z treścią ogłoszenia rekrutacyjnego dostępnego na BIP Nadleśnictwa pod adresem https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-boleslawiec/ogloszenie-rekrutacyjne---ksiegowy.

 

Szczegółowych informacji udziela:

- Główny księgowy Beata Kołodziej - 570 999 499