Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Bóbr Castor Fiber

Bóbr Castor Fiber

Nadleśnictwo Bolesławiec obserwuje  na bieżąco wpływ działalności Bobra europejskiego (Castor fiber) na zajmowane przez siebie siedliska.
Zalana została część drzewostanów leśnictw Brzeźnik i Osieczów, w tym niewielka powierzchnia łęgów (91E0*), fragment zmiennowilgotnej łąki trzęślicowej (6410) oraz obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynhosporion (7150).
W ostatnim przypadku możemy mówić o zniszczeniu istniejącego siedliska i jednocześnie rozpoczęciu naturalnej sukcesji w jego okolicy.
Podniesienie się poziomu wód gruntowych umożliwia bowiem rozwój bagnisk i podmokłych łąk gdzie rozwijają się nowe zbiorowiska roślinne.