Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Regulamin Sprzedaży Detalicznej

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec, realizując obowiązki określone w:

  • art.35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach(Dz. U. z 2023 r. poz.1356 z póź.zm.);
  • § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska ,Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu PGL LP;
  • Zarządzenia Nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2024-2026;
  • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 póź.zm.);
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1625)

zobowiązny jest do wprowadzenia regulaminu sprzedaży detalicznej obowiązującego w jednostce.

Aktualna treść zarządzenia oraz regulaminu:

Treść zarządzeń i regulaminów archiwalnych - LINK