Back

Szczegółowy monitoring przyrodniczy

Szczegółowy monitoring przyrodniczy

Nadleśnictwo Bolesławiec bierze udział w „Kompleksowym projekcie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Przedsięwzięcie obejmuje renaturyzację obszaru mokradłowego znajdującego się w głębi kompleksu leśnego. Celem jest odtworzenie prawidłowych stosunków wodnych sprzyjających odbudowie procesów torfotwórczych i śródleśnego mokradła na powierzchni ok. 1,30 ha.

Celem jest ograniczenie odpływu wód powierzchniowych, zwiększenie zasobów wodnych nadleśnictwa i poprawa stosunków wodnych w okolicznych siedliskach leśnych i obszarach torfowiskowych.  Niezbędne szczegółowe prace inwentaryzacyjne dotyczące siedlisk i gatunków zawiązanych z lokalnym zabagnieniem rozpocznie się tej lada chwila. Część obserwacji poczyniono już w ubiegłym roku.