Wydawca treści Wydawca treści

Bóbr Castor Fiber

Nadleśnictwo Bolesławiec obserwuje  na bieżąco wpływ działalności Bobra europejskiego (Castor fiber) na zajmowane przez siebie siedliska.Zalana została część drzewostanów, w tym niewielka powierzchnię łęgów (91E0*),  fragment zmiennowilgotnej łąki trzęślicowej (6410) oraz obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku   Rhynhosporion (7150). W ostatnim przypadku możemy mówić o zniszczeniu istniejącego siedliska i jednocześnie rozpoczęciu naturalnej sukcesji w jego okolicy. Podniesienie się poziomu wód gruntowych umożliwia bowiem rozwój bagnisk i podmokłych łąk gdzie rozwijają się nowe zbiorowiska roślinne.
 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zbiór nasion

Zbiór nasion

Jesień to czas zbiorów i zapełniania domowych spiżarni. W tym czasie leśnicy muszą zadbać o materiał rozmnożeniowy do wysiewu na szkółce leśnej. Z zebranych nasion powstanie nowe pokolenie lasu. W naszym Nadleśnictwie postanowiliśmy zebrać nasiona dębów w ramach spontanicznej akcji, Pracownicy biura udali się do lasu a efekty ich pracy można podejrzeć na facebooku.