Wydawca treści Wydawca treści

Bóbr Castor Fiber

Nadleśnictwo Bolesławiec obserwuje  na bieżąco wpływ działalności Bobra europejskiego (Castor fiber) na zajmowane przez siebie siedliska.
Zalana została część drzewostanów leśnictw Brzeźnik i Osieczów, w tym niewielka powierzchnia łęgów (91E0*), fragment zmiennowilgotnej łąki trzęślicowej (6410) oraz obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynhosporion (7150).
W ostatnim przypadku możemy mówić o zniszczeniu istniejącego siedliska i jednocześnie rozpoczęciu naturalnej sukcesji w jego okolicy.
Podniesienie się poziomu wód gruntowych umożliwia bowiem rozwój bagnisk i podmokłych łąk gdzie rozwijają się nowe zbiorowiska roślinne.